How To Use EDS

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM

VÀ TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

 

Tạo/ thay đổi mật khẩu trước khi sử dụng | Reset Password - Change Password 

-        Khi sử dụng lần đầu hoặc quên mật khẩu, truy cập đường dẫn sau để yêu cầu mật khẩu mặc định, http://sso.ueh.edu.vn/self-service-password/?action=sendtoken

Hệ thống sẽ gửi mật khẩu qua tài khoản thư điện tử UEH, email@ueh.edu.vn

-        Khi thay đổi mật khẩu mặc định, sử dụng http://sso.ueh.edu.vn/self-service-password/

 

Tìm kiếm OneSearch - dùng thử EBSCO Discovery Service của Thư viện UEH

Tại ô tìm kiếm của OneSearch, nhập từ khoá tìm kiếm, ví dụ economic development và <Enter> để bắt đầu tìm kiếm cùng lúc 6 CSDL của EBSCO, 4 của Thư viện UEH và 49 CSDL học thuật khác.

Khi chưa đăng nhập bằng email@ueh.edu.vn, màn hình của hơn 11.000.000 kết quả được sắp xếp theo mức độ liên quan với cụm từ economic development

Bên trái màn hình kết quả tìm là các tuỳ chọn để “lọc” kết quả

 • Limit To. Các giới hạn tìm kiếm này sẽ không thay đổi sau khi chọn

-        Institutional Repository Only: chỉ tìm trong CSDL nội sinh của UEH

-        Full Text: chỉ tìm toàn văn

-        Catalog only: chỉ tìm ấn phẩm của Thư viện UEH

-        Available in Library Collection: tìm tất cả 10 CSDL: 6 EBSCO + 4 UEH

-        Publication Date: tìm từ năm … đến năm …

Thêm các giới hạn tìm kiếm khi kết hợp một hay một vài tuỳ chọn sau:

 • Source Types. ví dụ: Academic Journals, Conference materials, Maps, Reports,…
 • Subject. ví dụ: economic development, sustainable development, non-fiction, ...
 • Publisher. ví dụ: Elsevier, Emerald, Harvard University Press, Springer, ...
 • Publication. ví dụ: Economist, Time, Wall Street Journal, …
 • Language. ví dụ: English, en_us, French, German, Russia, …
 • Geography. ví dụ: Europe, Unites States, China, …
 • University. Chọn trường đại học có trong “American Doctoral Dissertations” như  Columbia, Cornell, Harvard, Duke, Princeton, Stanford, Yale, ...
 • Collection. Chọn một hoặc một vài bộ sưu tập trong CSDL nội sinh của UEH
 • Content Provider. Chọn một, một vài, hoặc tất cả các CSDL của EBSCO và UEH: Business Source Premier, eBook Academic Collection, ScienceDirect, SSOAR, …

Đăng nhập với email@ueh.edu.vn để xem toàn văn

 • Bấm vào dòng chữ “Hello, Guest! Login for full access” tại màn hình kết quả.
 • Tại màn hình có logo UEH, đăng nhập bằng email@ueh.edu.vn và mật khẩu.

Ví dụ:

(1)  tìm kiếm cụm từ economic development (đã thao tác ở trên)

(2)  đăng nhập với email@ueh.edu.vn (đã thao tác ở trên)

(3)  phối hợp các giới hạn tìm kiếm sau:

-        Limit to: Full Text

-        Publication Date: 1990 – 2018

-        Subject: Economic development, Sustainable development, Business enterprises

-        Language: English

Màn hình kết quả

Sách điện tử “Essentials of Development Economics” của J. E. Taylor và T. J. Lybbert, University of California Press, 2015, Database: eBook Academic Collection Trial

 

Bài tạp chí “Social Trust, Institution, and Economic Growth: Evidence from China” của Wei Cui, Emerging Markets Finance & Trade, 2017, Business Source Premier Trial

Các công cụ của toàn văn:

-        Add to Folder. Lưu tạm thời vào tài khoản đăng nhập email@ueh.edu.vn

-        Cite. Chọn kiểu trích dẫn APA, Chicago, Harvard-Australian, Harvard,…

-        Email | Print | Save | Google Drive. Chọn trang và Gởi/ In / Lưu về máy/ Lưu tại Google Drive ở dạng .PDF toàn bộ bài báo/ bài tạp chí hoặc một số trang của eBook theo quy định riêng của từng quyển.

-        Permalink | Share. Chia sẻ đường dẫn.

-        Create Note. Tạo ghi chú chỉ và lưu ở Folder (sau khi đăng nhập); công cụ này chỉ dùng cho Academic journal.

-        Dictionary. Tra cứu từ điển; công cụ chỉ có khi xem toàn văn của eBook.