Chương trình giao lưu Doanh nhân với Sinh viên UEH, chủ đề: "Tự tin lập nghiệp"