Lễ ký kết văn bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa UEH với Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi