Lễ phát động cuộc thi "Dynamic - Sinh viên nhà doanh nghiệp tương lai" năm 2017.