How to use UEH Library

Cùng tìm hiểu về Thư viện Đại học Kinh tế TP.HCM qua đoạn clip sau nhé!