Lễ hội văn hóa "Nối vòng tay lớn 2017 - Chào đón Tân Sinh viên K43".