Thông báo về việc giả mạo thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh