Thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ thêm 01 tuần (từ ngày 03/02 đến hết ngày 09/02/2020)