Thông báo về việc nghỉ để dự Hội trại "Sức trẻ Kinh tế 2018"