Thông báo về việc sử dụng Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10 để phục vụ công tác tuyển sinh Sau đại học đợt 2 - năm 2019

Thông báo về việc sử dụng Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10 để phục vụ công tác tuyển sinh Sau đại học đợt 2 - năm 2019