Thông báo về việc sử dụng Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, quận 10 để phục vụ công tác tuyển sinh Sau đại học đợt 2 - năm 2018