Liên hệ

Thư viện Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 
 
Địa chỉ:  279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3856.1249