Cách tìm tài liệu tham khảo thần tốc thời cao điểm

Cách ly toàn xã hội? Kỳ thi sắp đến? Tài liệu tham khảo bắt buộc không có trên google? wink

Thông qua enlightened UEH Library 101 enlightened, bạn sẽ không mất thời gian để:

Truy cập, thu thập, tổng hợp những nguồn tin chất lượng cao phục phụ học tập, thi cử, nghiên cứu
Kho lưu trữ của tạp chí, luận văn, CSDL toàn văn chất lượng cao của trường
- Những kỹ năng tìm kiếm cơ bản để "vững máy chèo" trong cơn bão thông tin.

** Cần đăng nhập để xem nội dung bạn nhé!

Hy vọng những nguồn tài liệu trên hữu ích cho bạn. 
Xin trân trọng cảm ơn!
UEH Library Team heart