Chuỗi báo cáo chuyên đề "How to publish an article on international journals?" do các giáo sư đến từ Trường Đại học Newcastle, Anh Quốc trình bày.