Hội thảo "Doanh nghiệp Việt - Chiến lược thị trường nội địa và xuất khẩu" và Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing và Nielsen