Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2016 – 2021