Lễ tổng kết chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị tài chính và Đầu tư giữa UEH và University of Aberdeen (UK)