Thông báo về việc nghỉ giảng dạy, làm việc và học tập để dự họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam