Thông báo về việc tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập UEH